SEJON

Past Presidents

Mr. Prateek Pradhan

Founder President

Dr. Gajendra Bista

Past President

Dr. Gopal Tiwari

Past President

Mr. Bijaya Ghimire

Past President

Mr. Kiran Nepal

Past President

Mr. Narayan Sapkota

Past President

Mr. Pradeep Chapagain

Past President

Mr. Bigyan Bibhu Adhikari

Past President

Mr. Gokarna Awasti

Past President

Mr. Puspha Raj Acharya

Past President

Mr. Bhim Gautam

Past President

Mr. Janardan Baral

Immediate Past President